Crkveno venčanje

Venčanje u crkvi je zaista nešto posebno. To ne pišemo zbog same lepote ceremonije, koja je neporeciva, nego upravo zbog važnosti kojom religija prilazi samom činu sklapanja bračne zajednice između dvoje ljudi. Nažalost, ponekad nam se čini da je upravo ovaj aspekt venčanja u modernom svetu pomalo zapostavljen, ili se u najmanju ruku prenebregava. Kada se odlučite za brak čiju ćete verodostojnost i vrednost potvrditi u crkvi, na neki način tome činu pridajete još jednu veoma važnu dimenziju. Naime, brak koji sklapate na taj način dobija pored svedoka koje ste sami izabrali u vidu kumova, još jedno svedočanstvo čija je važnost, bez obzira da li ste vernik, ili ne, neuporedivo važnija. Svedočanstvo pred Bogom je dakle, upravo onaj činilac koji vama toliko važnoj ceremoniji pridaje i mističku važnost.

Vencanje-u-katolickoj-crkvi

Kada se venčate u opštini, na neki način potvrđujete promenu svog dosadašnjeg statusa u društvu i socijalnoj zajednici kojij pripadate. Pred svedocima eventualno menjate prezime i izmenjujete bračne zavete. Posle toga ide manje ili više mukotrpan proces izmene ličnih dokumenata, a samo opštinsko venčanje na neki način registruje promenu koja će uslediti. I da nije svečanog tona i lepog savetodavnog teksta Duška Radovića, potpuno bi izostao svaki mogući romantični element, kao i svi oni koji ukazuju na vrednost i važnost te životne promene kroz koju dragovoljno i srećno prolazite.

Čaj-od-šljiva-O-Svadbama-engleska-i-srpska-svadba-i-venčanje-u-crkvi

Nasuprot tome, venčanje u crkvi, već i zbog same složenosti i trajanja obreda, ukazuje na važnost sklapanja braka. Kako se u opštini zavetujete pred svedocima da ćete uvažavati budućeg supružnika, biti mu podrška i oslonac u životu, tako to u crkvi, činite pred Bogom. To značajno menja situaciju, naprosto zbog toga što bi trebalo da osećate mnogo veću odgovornost pred onim što izgovarate i osećate u takvoj situaciji. Svetinja braka je nešto što se, po svemu  sudeći striktno poštuje još samo u okrilju religioznog poimanja bračne zajednice. Otuda je  i mnogo komplikovaniji proces crkvenog razvoda braka. U svakom slučaju, čak i ako niste vernik, i ako se venčavate u crkvi zato što vaš budući supružnik jeste i jer mu je to važno, morate osetiti nekakvu vrstu strahopoštovanja prema samom obredu. Lepota samog čina sklapanja braka u crkvi uzdiže taj sam taj čin na takav način da se osetite zaista kao da učestvujete u mističnom obredu. Simboličnim vezivanjem ruku budućih supružnika ukazuje se na dublju duhovnu povezanost koju je odobrila viša sila. Ne kaže se bez razloga da ono što Bog sastavi, više niko ne rastavi.

Foto: bastabalkana.rs, bride.wannabemagazine.com, www.klikdovencanja.com Tekst: Bojana Đorojević

Pročitajte i sledeće preporučene tekstove:

Nema komentara još uvek. Budite prvi!

Dozvoljeni HTML tagovi: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>