Svadbeni običaji: Ljubavne biljke koje imaju veliku zaštitničku moć od nečistih i zlih sila!

Smilje i bosilje su jako važne biljke u svim običajima kod srpskog naroda, a posebno onim vezanim za svadbeni obred i obred sahrane. Smatralo se da obe biljke imaju veliku zaštitničku moć od nečistih, zlih sila, što je u periodu svadbenog obreda bilo veoma važno.  Devojke su se često pre udaje njime kitile jer se smatralo da ova biljka izaziva ljubav. I neveste su ga takođe nosile, jer se verovalo da on i održava ljubav.

Ono što je takođe vezivano za ove biljke bila su i naročite vrste bajalica i vračanja. U svadbenom obredu su se koristila naročito ona koja su devojci predskazivala za koga će se udati. Ako bi dakle, devojka želela da zna ko će joj biti suđen, trebalo je da uzme tri struka bosiljka uveče pred Bogojavljenje i da ode na reku.

flower picking

Tamo bi trebalo da svakom struku bosiljka nameni po jednog momka i pobode ih u zemlju. Kada ujutru dođe na reku treba da pogleda na kojem se struku uhvatilo inje i tako prepozna svog budućeg muža. Ako se ne uhvati ni na jednom, to znači da se neće udati ni za jednog od njih, a ako se uhvati na sva tri, onda će moći da bira između trojice. Kada mladoženja  dođe u devojačku kuću po mladu, ona treba da ga pogleda kroz venac od smilja i bosilja i da kaže jednu rečenicu koja bi trebala da osigura uspeh u ljubavi. Glasila je otprilike ovako “Ja te gledam jednim okom, i nagledah te se a ti mene sa oba ne možeš.” Potpuno je dakle, jasno, da se ovim magijskim rečima želela osigurati njegova ljubav koja ne treba da presahne (otuda da je se “ne nagleda”) i da bude jača od njene.flower  Za vreme samog obreda, trebalo je da nevesta u nedrima nosi struk bosiljka, kako bi uticala na plodnost.  Posle obreda venčanja, svekrva je nekada mladu opasivala pojasom u koji je bio upleten bosiljak. Samo mesto gde se vezuje pojas, ukazuje na obrednu radnju koja treba da utiče na plodnost. Posle venčanja, mlada je nosila do 40 dana kapu u kojoj je bilo smilja i bosilja jer su je ove biljke čuvale od zlih sila u periodu u kojem je bila najranjivija i njima najdostupnija, zbog nerešenog statusa.

I posle udaje, žene su često svojim muževima “začaravale” jela bosiljkom osiguravajući time njegovu ljubav. Smilje se  pak, češće koristilo pre udaje, jer zbog samog njegovog naziva podseća na glagol “smiliti se”, pa se zato koristio u ljubavnim vradžbinama u kojem se željeni momak prizivao obrednim radnjama koje su uključivale ovu biljku.

Iako živimo u modernom dobu, gde su ovakve radnje odavno prestale da se upražnjavaju, iako mislimo da je sasvim logično i prirodno da će ljubav našeg mladoženje trajati ako ne večno, onda makar dugo i mislimo da nemamo potrebu da se služimo zaštitom protiv uroka i osiguravamo našu vezu i zajednicu, niti da će struk biljaka pokazati ko nam je budući životni saputnik, sve ove radnje koje su se upražnjavale vekovima sigurno sugerišu da je potreba za uspostavljanjem jake i trajne bračne veze večna i nepromenljiva. U krajnjoj liniji, ništa nas ne košta da ga makar krišom, na dan venčanja pogledamo kroz venčić od smilja i bosilja, zar ne? Za svaki slučaj…

GirlandFlowers


Foto: myhappyplace-shibzzi.blogspot.com, paperaquarium.com www.fancyhouseroad.com

Tekst: Bojana Đorojević

Pročitajte i sledeće preporučene tekstove:

Nema komentara još uvek. Budite prvi!

Dozvoljeni HTML tagovi: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>